Nákupný košík

Nákupný košík je prázdny.

Návod na ošetrenie

 
Vážený zákazník,
 
ďakujeme Vám, že ste si zakúpili náš tovar. Tento Záručný list obsahuje všetky informácie a pokyny nutné k správnemu výberu tovaru, používaniu a údržbe Vašej kabelky, tašky, šperkov, či hodiniek. Spokojnosť zákazníka je u nás na prvom mieste.

 
Šperky, bižutéria
 

Správnou starostlivosťou môžme životnosť šperkov a bižutérie predĺžiť.

 

 • čistite ich špeciálnymi prípravkami a handričkami určenými na šperky
 • šperky nečistite kyselinou ani inými chemickými prípravkami, ak nie sú na tento účel výhradne určené
 • najvhodnejší spôsob uskladnenia šperkov je v šperkovniciach, uložené majú byť tak, aby sa vzájomne nepoškriabali, je nutné ich uschovať na čistom a suchom mieste mimo dosahu slnka a veľkých teplotných zmien, ideálne samostatne vo vrecúšku či krabičke na šperky
 • šperky nenoste pri výkone ťažkých prác, v prašnom prostredí s agresívnymi výparmi a nenamáčajte v saponáte
 • pred spaním a pri športe si bižutériu zložte
 • strieborné šperky reagujú na rôzne chemické prostriedky sčernením. Sčernenie striebra môže spôsobiť aj reakcia tela a agresívneho potu, v takom prípade je potrebné šperk častejšie čistiť prípravkami na to určenými.


Hodinky

Aby správne hodinky fungovali, je potrebné sa o ne pravidelne starať.

 • vyhnite sa uloženiu Vašich hodiniek na miestach v blízkosti reproduktorov, chladničiek, mikrovlnných rúr,  kde je možný výskyt silného magnetického poľa. Zmagnetizovaný vlások v zotrvačke môže mať za následok nepresný chod hodiniek
 • čistite ich špeciálnymi prípravkami a handričkami určenými na šperky
 • pred kúpaním je vždy potrebné skontrolovať, či sú hodinky vodotesné, resp. do akej hĺbky je možné hodinky ponoriť. Vzhľadom na obsah rôznych solí a minerálov je voda agresívnejšia, a preto je potrebné po kúpaní prepláchnuť hodinky sladkou vodou
 • vyhnite sa pádom alebo nárazu s hodinkami, nakoľko väčší otras môže spôsobiť poškodenie jemných súčiastok mechanického strojčeka
 • kovové náramky a vodeodolné hodinky môžete čistiť zubnou kefkou a mydlovou vodou, na dosušenie použite jemnú handričku. Pri čistení nepoužívajte rozpúšťadla, či žiadne agresívne chemikálie, krémy a čistidlá a chráňte hodinky pred  priamym kontaktom so saponátmi, kozmetickými prípravkami, keďže môžu poškodiť náramok, tesnenie, alebo schránku hodinky.
 • nevystavujte hodinky priamym prudkým zmenám teploty, nad 60°C, pod 0°C.
 • zabráňte kontaktu hodiniek s rozpúšťadlami, parfémom a rôznymi kozmetickými prípravkami. Môžu poškodiť remienok ako aj puzdro a tesnenie. Môžu tiež spôsobiť odfarbenie alebo iné závažné poškodenie.


Kabelky, tašky, ruksaky

Nezabudnite prosím, že záručná doba a životnosť kabelky sú rôzne pojmy. Životnosť kabelky je daná spôsobom a intenzitou jej používania a nemusí byť vždy rovnaká ako záručná doba. Pri intenzívnom používaní môže byť životnosť kabelky kratšia ako poskytovaná záruka. Lehota na uplatnenie reklamácie – teda záručná doba, je 24 mesiacov.

Pri výskyte odstrániteľnej vady – má zákazník právo a spoločnosť CloseDeal s.r.o. je povinná, aby bola vada bezplatne, včas a riadne odstránená. Spoločnosť CloseDeal s.r.o.vadu odstráni bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Právo na výmenu tovaru alebo odstúpenie od zmluvy má zákazník vtedy, ak sa odstrániteľná vada vyskytne tretí raz po dvoch predchádzajúcich opravách alebo pri výskyte troch odstrániteľných vád naraz.

Pri výskyte neodstrániteľnej vady – má zákazník právo na výmenu tovaru za nový bezchybný tovar alebo má právo odstúpiť od zmluvy. Ak ide o vady neodstraniteľné, ktoré však nebránia riadnemu užívaniu tovaru a zákazník nepožaduje výmenu, má právo na primeranú zľavu z ceny tovaru, alebo môže od zmluvy odstúpiť.

Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví behom šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci, alebo ak sa nepreukáže opak. Toto neplatí, ak zákazník pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. V prípade, že tovar pri prevzatí zákazníkom nie je v zhode s kúpnou zmluvou je spoločnosť CloseDeal,  s.r.o. povinná bez zbytočného odkladu uviesť tovar do stavu zodpovedajúcemu kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky zákazníka buď opravou tovaru, alebo jeho výmenou. Ak to nie je možné, môže zákazník požadovať primeranú zľavu, alebo od zmluvy odstúpiť.

Pre každý účel použitia je vhodný iný druh kabelky. Účelovosť ovplyvňuje voľbu použitého materiálu, konštrukciu, prevedenie a spôsob údržby kabelky. Berte teda prosím pri výbere kabelky do úvahy, k akému účelu ju chcete používať, či na bežné nosenie, na nákupy, cestovanie, či príležitostne na spoločenské podujatia .

Výrobky nepreťažujte nad povolenú hmotnosť :

0,5 kg – spoločenské kabelky

1 kg – kabelky, kabely a tašky na bežné nosenie

2 kg – plážové kabely či tašky, detské vaky

5 kg – pracovné kabely a aktovky

10 kg – športové a cestovné kabely a tašky

 

Použitý materiál, jeho údržba a ošetrovanie:

V súčasnej dobe sa používa veľké množstvo materiálov od veľa druhov usní až po materiály syntetické a textil. Základné znalosti o použitých materiáloch, spolu so správnym ošetrovaním a starostlivou údržbou predlžujú životnosť každého produktu, teda aj Vašej kabelky, či športovej tašky.

Useň (koža)- Useň je najčastejšie používaný prírodný materiál s ideálnymi vlastnosťami pre výrobu kabelky. Je priedušná, mäkká, prispôsobivá a má veľmi dobré absorbčné vlastnosti. Useň však nie je neobmedzene odolná voči pôsobeniu vlhkosti z vonkajšej strany (klimatické vplyvy), a preto sa treba o ňu neustále starať. Rozoznávanme niekoľko základných druhov usní:

a) Hladká useň – Je useň s jemne štrukturovaným povrchom s malými pórmi. Kabelku z tohto materiálu zbavte nečistôt vhodnou kefkou alebo mäkkou vlhkou handričkou a vytrite do sucha. Použite impregnáciu a vhodný krém požadovaného odtieňu. Nosnosť kabelky záleží od jej veľkosti, tvaru a pevnosti materiálu. Hmotnosť obsahu v kabelke musí byť priamo úmerná typu výrobku a pevnosti materiálu.

b) Laková useň – Je useň s hladkým a lesklým povrchom, ktorý je docielený lakovou úpravou usne. Jej povrch je veľmi chúlostivý na mechanické poškodenie, chemické vplyvy, premočenie a mráz. Nečistoty z povrchu usne odstráňte jemnou vlhkou handričkou, povrch ošetrite prostriedkami na lakové usne. Nosnosť kabelky záleží od jej veľkosti, tvaru a pevnosti materiálu. Hmotnosť obsahu v kabelke musí byť priamo úmerná typu výrobku a pevnosti materiálu.

c) Povrstvená useň – je useň, ktorá má na povrchu nanesenú či pripojenú vrstvu fólie alebo plastu. Má podobné vlastnosti ako laková useň. Tento materiál utrite vlhkou handričkou , do sucha alebo používajte prostriedky určené k ošetreniu syntetických materiálov. Nosnosť kabelky záleží od jej veľkosti, tvaru a pevnosti materiálu. Hmotnosť obsahu v kabelke musí byť priamo úmerná typu výrobku a pevnosti materiálu.

d) Nubuk, velúr (semiš) – je useň brúsená po líci alebo po rube. Kabelky z tohto materiálu ošetrujte pryžovou kefkou a prípravkami, ktoré sú určené pre vlasové usne. Tieto prípravky oživujú farbu a môžu byť farebné alebo bezfarebné. Dôležité je ošetrenie vlasových usní vhodnou impregnáciou zvyšujúcou odolnosť proti vode. Tieto usne nikdy nekrémujte. Nosnosť kabelky záleží od jej veľkosti, tvaru a pevnosti materiálu. Hmotnosť obsahu v kabelke musí byť priamo úmerná typu výrobku a pevnosti materiálu.

Textil – Kabelky z textilného materiálu nie sú vhodné na používanie v dažďovom počasí. Ošetrujeme ich nasucho jemnými krúživými pohybmi kefkou, čistiacimi sprejmi na textil, ktoré okrem iného zamedzia ušpineniu. Nosnosť kabelky záleží od jej veľkosti, tvaru a pevnosti materiálu. Hmotnosť obsahu v kabelke musí byť priamo úmerná typu výrobku a pevnosti materiálu. 

Syntetické materiály (plasty, koženky) – Tieto materiály často pripomínajú svojím vzhľadom useň (kožu), ale ich vlastnosti nedosahujú kvalitu prírodných usní. Plastové súčasti kabeliek a kabelky z koženky, ktoré sú farbené na povrchu sú veľmi náchylné k mechanickému poškodeniu. Pri tomto poškodení dochádza k zodretiu farby na povrchu a k presvitaniu pôvodnej farby materiálu. Umývajte ju vlhkou handričkou s pridaním saponátu a utrite do sucha. Nosnosť kabelky záleží od jej veľkosti, tvaru a pevnosti materiálu. Hmotnosť obsahu v kabelke musí byť priamo úmerná typu výrobku a pevnosti materiálu. 

Pryž (guma) – Umývajte vlhkou handričkou s prídavkom saponátu a utrite do sucha. Nosnosť kabelky záleží od jej veľkosti, tvaru a pevnosti materiálu. Hmotnosť obsahu v kabelke musí byť priamo úmerná typu výrobku a pevnosti materiálu.

Prútený materiál – Kabelky či tašky, ktoré obsahujú prútený materiál majú zvýšenú citlivosť na vlhko. Po premočení je potrebné ich nechať voľne usušiť. Prípadné znečistenie pretrite kefkou namočenou v mydlovej vode s octom a nechajte voľne usušiť. K odstráneniu nečistôt nepoužívajte chemické rozpúšťadlá ani riedidlá. Chráňte pred tepelným zdrojom. Po premočení je možnosť uvoľnenia pleteného materiálu. Je potrebné ich chrániť pred preťažovaním, nakoľko prútený materiál sa môže začať uvoľňovať. Nosnosť kabelky záleží od jej veľkosti, tvaru a pevnosti materiálu. Hmotnosť obsahu v kabelke musí byť priamo úmerná typu výrobku a pevnosti materiálu.

Spoločenské kabelky – Sú nenáročné na udržiavanie a ošetrovanie. Kabelku s bižutérnym ozdobným prevedením jemne oprášte, kožené kabelky pretrite suchou handričkou, umelohmotné taktiež pretrite slabo navlhčenou handričkou. Pri čistení pozor na ozdobné prevedenie, aby sa neznehodnotilo. Kovové časti pri stmavnutí pretrite vatou alebo vhodným prípravkom na strieborné a kovové predmety. Hmotnosť obsahu v kabelke musí byť priamo úmerná typu výrobku a pevnosti materiálu.

Návod na ošetrovanie kabeliek a tašiek v skratke :

nový výrobok používajte tak, aby nedochádzalo k jeho znečisteniu alebo rýchlemu opotrebeniu, zachádzajte s ním  šetrne 

 • po použití výrobok odložte tak, aby sa zachoval jeho tvar
 • kabelky neperte!
 • dbajte na to, aby sa výrobky nepremáčali
 • jednotlivé materiály ošetrujte špeciálnymi prípravkami určenými na starostlivosť a ochranu
 • pri čistení výrobku nešúchajte tvrdo dané znečistené miesto, aby nedošlo k vyblednutiu farby
 • pri ostatných doplnkov – záleží od ponuky (peňaženky, opasky, atď …) platí to isté ošetrenie podľa toho, z akého materiálu daný produkt je
 • hmotnosť obsahu v kabelke musí byť priamo úmerná typu výrobku a pevnosti materiálu
 • nosnosť každej kabelky záleží od jej veľkosti, tvaru a pevnosti materiálu

Ošetrovanie kabeliek sa odporúča vykonávať v pravidelných intervaloch, keďže po istom čase daný prostriedok na ošetrenie stráca účinnosť. Impregnačný prostriedok sa neodporúča používať v menších uzavretých priestoroch, aby v prípade zlej manipulácie nedošlo k podráždeniu očí alebo dýchacích ciest. Pred použitím prostriedku na ošetrenie si dôkladne prečítajte jeho návod na použitie. Všetky prípravky na ošetrovanie jednotlivých materiálov si môžete zakúpiť v príslušných predajniach na to určených, ako napríklad v predajniach s kožennou galantériou, predajne s obuvou a pod.

Poškodenie výrobkov nedodržaním uvedených zásad nemôže byť predmetom reklamácie!